Plà estratègic

Missió

Som una associació privada sense ànim de lucre que té la seva raó de ser a donar suport a persones que tenen familiars que sofreixen Trastorn Límit de la Personalitat (TLP) .

Visió

Amb la nostra labor i existència pretenem, d’una banda ser un suport per a les famílies, que per les característiques de la malaltia, se senten incompreses i desateses. D’altra banda, treballar perquè l’Administració vehiculi ajudes públiques amb els suports necessaris.

Objectius

El que va impulsar la creació de Fundació ACAI-TLP, és la voluntat d’aconseguir un major coneixement de la patologia tant entre la població com en la comunitat sanitària, i lluitar perquè les persones que ho pateixen i els seus familiars, rebin un tractament adequat i de qualitat.

Per tot això, realitzem les següents accions::

 • Assessorar als familiars i persones que conviuen amb un TLP donant-los informació i suport. Per a això comptem amb professionals especialitzats, amb anys d’experiència en aquest camp.
 • Crear consciència social de l’existència d’aquest trastorn.
 • Divulgar els coneixements i els últims avanços en la recerca.
 • Aconseguir una cada vegada major assignació per part de la sanitat pública de recursos per a la seva detecció, prevenció i tractament.
 • Fomentar la recerca i l’estudi científic entre els professionals.
 • Assessorar a les persones amb TLP, sobre aspectes del diagnòstic, els tractaments més adequats, els recursos als quals poden accedir i els llocs on poden dirigir-se.
 • Seguir donant suport psicològic als familiars mitjançant la realització de seminaris psicoeducatius, grups terapèutics, tallers, realització de reunions trimestrals amb professionals especialitzats.
 • Augmentar i promoure l’interès, així com la recerca sobre aquest trastorn, per poder dur a terme nous reptes.

Valors

Actuem amb la participació democràtica dels col·laboradors en els grups d’autoajuda amb els valors de: confiança, compromís, empatia, flexibilitat, col·laboració, comunicació i transparència.

Estratègia

Els condicionants que tenim en el nostre àmbit són la falta de recursos econòmics per oferir més suport als associats, el desconeixement de la malaltia a nivell social i per tant la falta de visibilitat cap a la societat.

Per tant els nostres objectius i esforços van dirigits a:

 • Demanar subvencions per continuar donant a conèixer la malaltia, tant a nivell de la societat com a nivell de les famílies afectades en els nostres grups d’ajuda mútua.
 • Treballar perquè aquest suport s’exerceixi també a nivell públic..
 • Demanar que l’Administració adopti un paper actiu, donant visibilitat a l’existència d’aquesta malaltia mental (TLP).
 • Demanar a l’Administració que treballi amb professionals de la salut mental per fer visible les característiques i poder diagnosticar-la adequadament.

Codi ètic

Volem aconseguir aquests objectius a partir de:

 • La confiança entre els membres de la Fundació.
 • El foment de la participació.
 • L’absència d’ànim de lucre.
 • La sostenibilitat amb el suport de l’Administració: econòmica i social.
 • L’adequació de les activitats i les informacions.
 • La transparència econòmica.
viagra online || comprar cialis original