La Fundació TLP

La Fundació TLP va començar la seva marxa l’any 1999 com a associació, passant a ser una fundació a l’any següent. La seva fundadora i presidenta Marina Foret Jimeno, arran de l’experiència viscuda amb el seu fill diagnosticat de TLP, va engegar un grup de pares i professionals afins que es va ser organitzant i constituint com a associació, amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta problemàtica i buscar recursos, en aquell moment totalment inexistents. Aquesta iniciativa pionera ha donat els seus fruits i en l’actualitat comptem amb associacions i fundacions en bona part de les comunitats espanyoles, que proporcionen assistència especialitzada a les persones amb TLP i els seus familiars.

L’any 2005 es crea l’Associació Espanyola de Familiars d’Afectats per Trastorns de la Personalitat (AEFtp) que les aglutina, impulsat també per la Fundació TLP. Des de l’any 2004 la Fundació TLP està adscrita a la Federació Catalana d’Associacions de Familiars de Malalts Mentals (FECAFAMM)

La col·laboració, majoritàriament desinteressada, dels nostres associats i col·laboradors ha permès i permet donar forma a iniciatives innovadores que contribueixen a la consecució dels objectius de la fundació:

  • Donar a conèixer a les administracions el nostre projecte i poder comptar amb ajudes econòmiques, per seguir amb la nostra labor de suport al familiar.
  • Elaboració d’un dosier de premsa en col·laboració amb l’equip psicològic.
  • Atenció telefònica de les trucades que es produeixen com a conseqüència de l’aparició de la Fundació TLP en els mitjans de comunicació (premsa i ràdio).
  • La nostra Fundació ha creat Sense límit (el major arxiu de documentació online sobre el TLP), amb el finançament aportat per la Fundació Roviralta i la Generalitat de Catalunya a través de la Conselleria de Benestar i Família, dedicat a la difusió del TLP.

Des de la seva creació, la Fundació TLP ha tingut entre els seus objectius principals augmentar la visibilitat de la problemàtica del Trastorno Límit de la Personalitat perquè les administracions, organismes i institucions públiques, i el públic en general, anessin coneixedors d’una realitat que afecta a un nombre -petit sí, però real!- de persones en la nostra societat. Al llarg d’aquests anys, i amb el lideratge i tenacitat de persones com Marina Foret o el Dr. Casas i el seu equip a l’Hospital de la Vall d’Hebron a Barcelona, hem aconseguit que el TLP passada a ser més prioritari en les polítiques sanitari-socials dels diferents governs nacionals i regionals.

Gràcies a aquesta visibilitat, la Fundació TLP s’ha convertit en un referent sobre el TLP al món de les associacions sobre malalties mentals tant a Espanya com a Sud-amèrica. Així mateix, la tasca continuada d’educació sobre aquest tema ha facilitat l’aparició d’altres iniciatives socials en forma de noves associacions regionals i nous portals en Internet sobre aquesta malaltia. La Fundació TLP ha assistit a algunes d’elles en els seus primers passos aportant la nostra experiència i contactes.

Avui dia, la Fundació TLP participa habitualment en reunions i grups de treball relacionats amb el TLP a nivell governamental -principalment a Espanya (Ministeri de Sanitat, Generalitat de Catalunya, FECAFAMM…)- així com també a nivell internacional, amb contactes amb EUFAMI a Brussel·les o TARA4BDP a EUA, vehiculats a través de l’Associació Espanyola de Familiars d’Afectats per Trastorns de la Personalitat -que aglutina a les associacions sobre el TLP a Espanya i de la qual la Fundació TLP és membre fundador.

Avui, com ahir, el nostre objectiu segueix sent augmentar el coneixement i la visibilitat del TLP en la nostra societat i millorar el tracte, tant assistencial com també jurídic-legal, que reben els afectats i, molt important, els seus familiars (centres de suport, ajudes econòmiques, etc.).

viagra online || comprar cialis original