Què oferim

La Fundació TLP busca complementar l’escassa oferta terapèutica disponible tant a nivell públic com privat mitjançant activitats adreçades a les famílies. L’experiència adquirida ens permet oferir activitats que poden ser útils als familiars en les diferents etapes per les quals passa la persona que pateix el trastorn. Aquesta formació facilita la presa de decisions més encertades i evita errors provocats per la falta d’experiència.

Assessorament jurídic

JUSTAMENT és un Servei d’Atenció Jurídica que dóna resposta a les necessitats d’assessorament legal de persones amb problemes de salut mental i dels seus familiars, els quals sovint s’han d’implicar en la presa de decisions importants.

JUSTAMENT és una iniciativa de la Federació Salut Mental Catalunya (de la qual la Fundació TLP en forma part). Més informació:

http://www.salutmental.org/que-fem/atencio-a-les-persones/justament/

Grups d’ajuda mútua

Dirigits a pares, germans, o persones que conviuen estretament amb la persona que pateix TLP, i que ja tenen un coneixement bàsic de la patologia. L’objectiu d’aquests grups no és tant ampliar coneixements a nivell teòric, sinó disposar d’un espai per compartir en grup les seves experiències, expressar els seus sentiments, entendre com se senten, rebre i proporcionar suport emocional, pensar en el que els està passant i trobar recursos propis per fer front al seu sofriment.

Considerem necessari que les persones que accedeixin al grup disposin de suficient informació sobre la patologia límit, ja que l’enfocament del grup és vivencial i experiencial. Per aquest motiu recomanem que prèviament les persones realitzin el Seminari Psicoeducativo o una formació equivalent.

Seminaris psicoeducatius

Sovint no s’ha inclòs en el tractament del TLP a la família o a les persones de l’entorn proper de la persona afectada, malgrat el sofriment i la responsabilitat que suporten. Dades objectives demostren la necessitat d’una psicoeducación. La nostra experiència ens indica que:

  • La informació i el coneixement ajuda a prendre una posició seriosa i activa cap al trastorn.
  • Millora la comprensió del comportament del subjecte amb TLP i la seva acceptació com a persona.
  • Augmenta la sensació d’estar més preparats i acompanyats enfront de la problemàtica.
  • Disminueix la sensació d’inutilitat en veure que hi ha possibilitats reals d’intervenció des de casa.
  • Es comparteixen experiències i receptes entre els participants.
  • S’adquireix una actitud crítica davant tractaments i enfocaments terapèutics des del coneixement i la comprensió de la patologia.
  • S’aprenen pautes d’actuació més positives, en entendre la dinàmica que sol establir-se entre els uns i els altres.
  • Ajuda a la teràpia que segueix la persona amb TLP; o bé pot afavorir que es posi en tractament, si no ho segueix.

Tallers psicoeducatius

Per complementar i ampliar la formació que s’imparteix en el seminari, oferim tallers mensuals d’aprofundiment sobre aspectes complementaris o especialment rellevants en la patologia. Per exemple, adolescència, emocions, psicofarmacología, comunicació, problemes alimentaris, consum de tòxics, cuidar al cuidador, gestió de conflictes i autodestructividad, etc. Aquests temes, que són de vital importància per recolzar i donar eines als familiars i cuidadors, els treballem en sessions de 2 hores de durada enfocades a aprendre habilitats que permetin al familiar tenir més eines i millorar la patologia. La metodologia activa i participativa, mitjançant la pràctica d’habilitats i utilitzant exemples concrets que aporten els participants. En algun dels tallers comptem amb la presència d’un expert en la temàtica.

Xerrades divulgatives

Trimestralment oferim xerrades obertes tant a familiars, professionals, estudiants i persones amb TLP. Aquestes trobades permeten compartir experiències, visionar o escoltar material de divulgació o recerca, escoltar a un professional de prestigi en la matèria, conèixer projectes i activitats que la Fundació està desenvolupant o transmetre una vivència positiva a través del testimoni de persones que estan fent una evolució positiva i s’ofereixen a explicar-la als altres.

Acollida i orientació

Servei d’acollida i orientació per a familiars i totes aquelles persones que conviuen amb una persona amb TLP.

Comunitat virtual / Fòrum

Grup de suport per a afectats de TLP i per a les seves famílies i amics. Informació més detallada a la pàgina del Fòrum.

Activitats programades

Consulta l’Agenda per veure les activitats que va programant la Fundació TLP.

viagra online || comprar cialis original