Política de privacitat i protecció de dades

Aquest lloc web és propietat de Fundació Privada d’Ajuda i Investigació del Trastorn Límit de la Personalitat (Fundació TLP), amb adreça de correu electrònic info@lawebdeltlp.org

La Fundació TLP entén que al moment d’emplenar els formularis que figuren en el lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se’n deriven. L’usuari autoritza amb aquest acte a la Fundació TLP a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP).

Els usuaris que vulguin accedir a les seves dades, rectificar-les o cancel·lar-les poden enviar un email a info@lawebdeltlp.org i se’ls explicarà com exercir els seus drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització.